بده دستاتوبه دستم  چاپ

تاریخ : دوشنبه 27 دی‌ماه سال 1389 در ساعت 03:28 ب.ظ


تا با هم کلبه بسازیم
کلبه ای پراز من وتو
ازمن وتو ما بسازیم
دور بشیم از همه مردم واسه درد هم بمیریم
با ستارها بخوابیم با ترانه جون بگیریم
کلبه ای اندازهءعشق باغچه ای وحوض وگلدون
سرتوباشه رو شونم
مثل لیل مثل مجنون
توبشی مادر گلها
من بشم بابای بارون
من واسهءتوواسه من
کلبه ای می خوام که تو باغچه اش
پر باشه از یاسمن
سرتاسرش باشه چمن
فقط واسه تو واسه من
تو کلبمون خدا باشه
خوشبختیمون قد تموم آسمون
صاف وبی انتها باشه
کلبه ای اندازهءعشق باغچه ای وحوض وگلدون
سر تو باشه روشونم
مثل لیلا مثل مجنون
تو بشی مادر گلها
من بشم بابای بارون