گل سنگه گل سنگه  چاپ

تاریخ : دوشنبه 27 دی‌ماه سال 1389 در ساعت 03:20 ب.ظ


دلم واسهءگلم تنگه
گل پونه گل پونه
دل بی تو توزندونه
گل لاله گل لاله دلم بی پروبی باله
گل مریم گل مریم سهر پی تومی گردم
گل یاسمن گل یاسمن
شبا شوق دل وتوبامن
گل شبوگل نازم واست ترانه می سازم
من وسجاده وگل روز
من ولاله ورازونیاز
من وطلوع تازهءنور
من وبلبل سنگ صبور
منم فرهاد کو تیشه
شب من کی سهر میشه
من ودو عاشق زرین
من وباغ گلی شیرین
گل سنگه گل سنگه دلم واسهءگلم تنگه
گل پونه گل پونه
دلم بی تو توزندونه
گل لاله گل لاله دلم بی پروبی باله
گل مریم گل مریم
سهر پی تو می گردم