هنوزم کوچهءدیوارمابوی توداره  چاپ

تاریخ : دوشنبه 27 دی‌ماه سال 1389 در ساعت 03:16 ب.ظ


نگاهاوبوسه های شب رویاد من میاره
شب میلاد من بودوتوهم بودی دوباره
شبی تاریک وچشمای توتک ستاره
تموم دنیاوبزرگی هاش فقط یه کوچه
تموم کوچه پنجره هاش شاهد ما بود
گرفتم دستتوگفتی با چشمات عاشقم هستی
آخه چشمای ناز تو برام آسمونا بود
همه روح ودل جونم کلیدقفل زندونم
دل تو عمریه خسته است
تو چشمات اینو می خونم
مسه ابر مسه بارون
واسه کویر خشکیدم
یه دنیا عشق یه دنیانورتویه برق چشا ت دیدم
نه امروزی نه دیروزی مثل نفس توهرروزی
مثل شمعه ای واسه خوبی میسازیومیسوزی
غمش با من خوشیش باتو
تمام دلخوشیش با تو
هنوزم روتنم مونده بوی عطرنفسهاتو
هنوزم کوچهءدیدارمابویتوداره
نگاهاوبوسه های شب رویاد من میاره
شب میلاد من بودوتوهم بودی دوباره
شبی تاریک اما چشمای توتک ستاره
تموم دنیاوبزرگی هاش فقط یه کوچه
تمام کوچه وپنجرهاش شاهد مابود
گرفتم دستتوگفتی با چشمات عاشقم هستی
آخه چشمای ناز تو برام آسمونا بود