نه به فردایی پر ازخاطره می اندیشم  چاپ

تاریخ : دوشنبه 27 دی‌ماه سال 1389 در ساعت 03:14 ب.ظ


نه به دنیای پر ازحادثه می اندیشم
نه به خویش ونه به آری
نه به پایز وبهاری
نه به امواج پر ازآینه می اندیشم
نه به این بار گران
نه به این آب روان
نه به این ونه به آن به تو می اندیشم
نه به تخت ونه به زینت
دل نبستیم بر زمینت
نه به جان و نه به این تن
به تو می اندیشم گل من
با تو عاشقم همیشه
توی برگ وتوی ریشه
کردی ای سادهءعاشق
تو تنم عشق تو ریشه
زندگی بی تو نمیشه
با منی تو تا همیشه
نه به تخت ونه به زینت
دل نبستم بر زمینت
نه به جان ونه به تن به تو می اندیشم گل من