اونی که یه عمر ایستاده منم  چاپ

تاریخ : دوشنبه 27 دی‌ماه سال 1389 در ساعت 03:13 ب.ظ


اونی که واسه تو جون داده منم
اونی که می گردو می خونه
واسه مردم تو غمش شاد منم
اونی که قلندر شهرو کارش به کسی نیست
توی این شهر به این بزرگی یک همنفسی نیست
اونی که ندیده جز تویاوروهمدم مونس
جز توای خدای خوبم تو وجود من کسی نیست
اونی که همیشه همرازدلم بود تویی
اونی که فقط دلم پیش تو آسود تویی
اونی که به خاطرت با همه جنگید منم
اونی که واسهءتوازهمه ستم دیده منم
اونی که قلندر شهروکارش به کسی نیست
توی این شهر به این بزرگی یک همنفسی نیست
اونی که ندیده جز تویاور وهمدم ومونس
جز توای خدای خوب من
تو وجود من کسی نیست
اونی که یه عمر ایستاده منم
اونی که واسهءتو جون داده منم
اونی که می گردومی خونه
واسه مردوم تو غمش شاد منم