........... از رضا صادقی  چاپ

تاریخ : دوشنبه 27 دی‌ماه سال 1389 در ساعت 02:59 ب.ظ

ازمن میپرسن که چرا مشکی می پوشی
بایدجوابی می دادم که ثابت کنه
مشکی برای من یه اعتقاد نه یه شعار
پیراهن مشکی من از غم نیست
حرفای نگفتهء من کم نیست
من واسه خودم یه قانونی دارم
توی قانون ما هرکسی که عاشق نباشه آدم نیست
پیرهن مشکی من رنگه شبای عشقمه
نه ستیزه نه گریزه نه سقوط وماتمه
پیرهن مشکی من صداقت ازنوع عشق
تنها رنگ پرچمه مقدس دولت عشق
تنها رنگی تو دنیا که تک تا نداره
شبامون بدون رنگ مشکی معنا نداره
مشکی رنگ عشقه اینوقبلًا گفته بودم
میدونم خوب می دونم که مشکی همتا نداره
پیرهن مشکی من از غم نیست
حرفهای نگفتهء من کم نیست
من واسه خودم یه قانونی دارم
توی قانون ما هرکسی که عاشق نباشه آدم نیست
مشکی رنگ عشقه مثل رنگ چشای مهربونت
مشکی رنگ عشقه مثل شبای قلب آسمونت