شعر خودم میخوام دلم راضی نمیشه از رضا صادقی  چاپ

تاریخ : دوشنبه 27 دی‌ماه سال 1389 در ساعت 02:45 ب.ظ

خودم میخوام دلم راضی نمیشه
خودم میخوام دلم میگه نمیشه
تو از من دور شدی واسه همیشه
خودم می خوام دلم راضی نمیشه
هرچی به دل میگم دل میگه بسه
میگه درهای عاشقی روبسه
میگه فکر نگنی هنوز نشسته
خودم می خوام ولی دل می گه بسه
دلم میگه که خواستنت فریبه
نگاهام دیگه با نگات غریبه
نمی خوادکه دوباره دربدرشه
آخه دلم هنوز پاک ونجیبه
خودم میخوام ولی دل روبرومه
میگه عاشقی تنها آبرومه
نبرآبروی عشقو دوباره
طاقت زخم تازه ای نداره
خودم می خوام آره می خوام دلم راضی نمیشه
خودم می خوام دلم راضی نمیشه
خودم می خوام دلم میگه نمیشه
تو از من دور شدی مثل همیشه
خودم میخوام دلم راضی نمیشه
هرچی به دل میگم دل میگه بسه
میگه درهای عاشقی رو بسته
میگه فکر نکنی هنوز نشسته
خودم می خوام ولی دلم میگه بسته